reklama

reklama

Co je RoHS ?

RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003.

Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek:


Kadmium
Rtuť
Olovo
Šestimocný chróm
Polybromované bifenyly (PBB)
Polybromované difenylethery (PBDE)